Ирландия си е поставила за цел да засади 440 милиона дървета до 2040 година

Ирландия се готви за огромен зелен проект – ще засаждат 440 милиона дървета в следващите 20 години.

Въпреки че вече е известна като „Изумруденият остров“, Ирландия ще стане още по-зелена. Правителството си е поставило за цел да засади милиони дървета, като мярка за справяне с климатичните промени.

Ирландските власти са решили да засадят 440 милиона дървета до 2040 година – или около 22 милиона дървета годишно, заяви говорител на правителството пред The Irish Times.

От тях, 70% ще бъдат иглолистни, а 30% ще бъдат широколистни.

„Планът за действие в областта на климата се ангажира да осигури разширяване на залесяването и управлението на почвите, за да се гарантира, че въглеродните емисии от обработването на земята ще намалеят през периода 2021 до 2030 г. и годините след това“, заяви говорител на Министерството на комуникациите, действията по климата и околната среда.

Нарастваща подкрепа

Въпреки че залесяването не е нова концепция, засаждането на огромни количества дървета става все по-честа практика по света, тъй като множество доказателства сочат, че те помагат за намаляването на въглеродните емисии.

Шотландия засади 22 милиона дървета миналата година, като с това е надхвърлила целта си, заявяват от агенцията по горите в страната.

Вижте още: Нов закон във Филипините: учениците трябва да засадят поне 10 дървета, ако искат да завършат

Дърветата отстраняват въглеродния диоксид от атмосферата чрез фотосинтеза. Учените изчисляват, че горите в САЩ поглъщат до 20% от емисиите на парникови газове в страната всяка година.

Изследователите от Climate Central посочват и други предимства в масовото залесяване, включително контрол на дъждовната вода и по-добри местообитания за дивите животни.

Множество ползи

Ирландия си е поставила за цел да засади 440 милиона дървета до 2040 година
Горската територия на Ирландия нараства / Статистика:  Ireland’s Department of Agriculture, Food and the Marine

Ирландия е сред най-слабо залесените държави в ЕС.

Правителствените оценки показват, че през 2014 година, горските територии са едва около 11%. За сравнение, над 40% от сухоземната територия на ЕС е заета от гори.

По данни на Евростат, почти 44,7% от територията на България е покрита с гори.

Мотивацията за залесяването на Ирландия не е само за смекчаване на изменението на климата. Правителството цели да осигури повече дървесен материал за търговски цели, повече биомаса за производство на енергия и създаване на работни места в селските райони.

Ирландия и Шотландия не са единствените държави, които масово засаждат дървета. През 2016 година например, 800 000 индийци засадиха 50 милиона дървета в северният щат Утар Прадеш. Те все още държат рекорда за най-много засадени дървета.

Вижте също: Сикхите по света се обединяват под обща кауза: засаждането на един милион дървета

Швеция пък поддържа най-устойчивия модел на горското стопанство, отглеждайки повече дървета, отколкото сече. Но правителството балансира биологичното разнообразие на горите с важността на дървесината за националната икономика.

В горската промишленост работят пряко повече от 60 000 души, а косвено е отговорна за около 200 хиляди работни места.

Световен потенциал

Подробностите за плана на Ирландия излизат, след като учени от Crowther Lab на Цюрихския технологичен университет публикуват доклад, който показва, че около 0,9 милиарда хектара земя в световен мащаб са подходящи за залесяване.

Ако действително тази земя се залеси, горите ще могат да улавят около 2/3 от емисиите на въглеродния диоксид, създаден от човека.

Най-голям потенциал за залесяване е открит в Русия, САЩ, Канада, Австралия, Бразилия и Китай.

Докато правителството на Ирландия ще помогне с помощи за собствениците на земи, които ще се включат в залесяването, някои природозащитници, като Мери Колуел, изразиха загриженост, че засаждането на чужди видове иглолистни дървета биха превърнали страната в „екологично мъртва зона“.

Дебатът тук не е дали трябва да се залесява, защото е очевидно, че трябва, а какви видове трябва да се засаждат и къде.

Последвайте ни в социалните ни мрежи Фейсбук Туитър и Инстаграм.

Сетланс