-5.5 C
София
сряда, 20 януари, 2021

20 факти за устойчивото развитие, представени от ООН

Още новини

Устойчивото развитие е начин на използване на природните ресурси, който цели да задоволи човешките нужди като същевременно запазва естествения баланс в околната среда, така че тези потребности да могат да бъдат задоволявани както в текущия момент, така и в далечното бъдеще.

Устойчивото развитие обединява два основни стремежа на обществото:

 • постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен стандарт;
 • опазване и подобряване на околната среда и за в бъдеще.

Вижте тези 20 факти за устойчивото развитие, представени от ООН, които ще ви оставят без думи:

 • Повече от 1 милиард души, все още нямат достъп до прясна вода.
 • Ако всички хора преминат към енергийно ефективни крушки, света ще спестява 120 милиарда долара годишно.
 • СПИН е водещата причина за смърт сред подрастващите в Африка.
 • Глобалното средно морско равнище се е повишило с 19 см от 1901 до 2010 г., заради разширяването на океаните, поради затоплянето и топенето на ледовете.
 • 1 на 5-ма души в света, все още няма достъп до електричество.
 • 1 на 3-ма души, няма достъп до основни санитарни услуги, като тоалетна.
 • До 1.5 милиарда души все още нямат достъп до надеждни телефонни услуги.
 • Процентът на децата, напускащи началното училище в страни, засегнати от конфликти, достигна 50% през 2011 г.
 • От 2008 г., деградацията на земята, засяга 1.5 милиарда души по света.
 • 79% от вноса от развиващите се страни влиза в развитите страни освободен от мито.
 • 80% от хората, живеещи в селските райони в развиващите се страни, разчитат на традиционни растителни лекарствени продукти за основни здравни грижи.
 • 66 милиона деца в начална училищна възраст, в развиващите се страни, посещават учебните занятия гладни.
 • Една пета от крайното потребление на енергия в света през 2013 г. е от възобновяеми енергийни източници.
 • 121 милиона деца на начална и средна училищна възраст са били извън училище през 2014 г.
 • 828 милиона души живеят в гета, като броят продължава да нараства.
 • Глобалната безработица се е увеличила от 170 милиона през 2007 г. до почти 202 милиона през 2012 г.
 • Всяка година, около една трета от всички произведени храни, завършват в кофите за боклук на потребителите и търговците, или се развалят.
 • Енергията е доминиращ фактор за изменението на климата, представлявайки около 60% от глобалните емисии на парникови газове.
 • Само половината от жените в развиващите се региони, получават препоръчителните здравни грижи, необходими през майчинството.
 • 40% от световните океани са силно засегнати от човешката дейност, включително замърсяване, изчерпване на рибните запаси и загуба на крайбрежните местообитания.

ООН

Вижте още

ВЗЕМЕТЕ НАШАТА Е-КНИГА СЕГА

Натиснете върху снимката, за да изтеглите книгата:

Най-ново